Lege oharra

1.- Informazio orokorra

Web Gune hau BASQUEVOLT S.A.U. (aurrerantzean, Basquevolt) -ren titularra da, eta egoitza Arabako Parke Teknologikoan du: Albert Einstein 35 - 01510 VITORIA-GASTEIZ eta IFK zk. A05342795.; Posta elektronikoa: hi@basquevolt.com Tel. 945 66 01 94.

Webgune hau eta bertan jasotako azpidomeinuak, mikrositeak eta/edo azpiatalak erabiltzean, ulertuko da irakurri, ulertu eta onartu egin dituzula, inolako mugarik eta erreserbarik gabe, lege-ohar honetan jasotako erabilera-baldintzak, bai eta webgune honetan bertan zure esku dagoen pribatutasun-politika ere. Erabilerak, politika horren (irakurtzea gomendatzen dizuguna), eta Lege-oharraren berariazko eta erabateko onarpena ematen duzula suposatzen du, unean argitaratuta dagoen bertsioa dela delarik.

Basquevoltk beretzat gordetzen du webgune honetan agertzen diren terminoak eta baldintzak aldatzeko eskubidea, bai eta edukiak, informazioak eta abar edozein unetan eta aldez aurretik abisatu gabe zabaltzeko eskubidea ere, eta, beraz, kontsulta hori arrazoizko aldizkakotasunez egitea gomendatzen du, aldaketak gertatzen badira ere.

1.2.- Hizkuntza

Lege-ohar hau, gure pribatutasun-politika edo webgune honetan aldi jakin batean argitaratu daitekeen beste edozein erabilera-arau, politika eta prozedura itzultzen baditugu, gaztelaniazko bertsioaren eta itzulitako bertsio baten artean desadostasunik badago, gaztelaniazko bertsioa nagusituko da.

2.- Jabetza intelektualaren edota industrialaren eskubideak

Web Gune hau osatzen duten eduki eta elementuen titularra Basquevolt da, eta, ondorioz, haren jabetza intelektual eta industrialarena da, eta, bereziki, Web Guneko orrialdeetako iturri-kode, testu, irudi, diseinu, logo, programa informatiko, animazio, datu-base, marka, izen komertzial edo zeinu bereizgarri, soinu eta gainerako elementu grafiko edo soinuena. Zerrenda hori ez da itxia, eredugarria baizik, eta elementu horiek behar bezala babestuta daude, Jabetza Intelektualari eta Industrialari buruzko Espainiako eta nazioarteko araudiaren arabera.

Erabiltzaileak bere burua behartzen du edukiak arduraz eta zuzen erabiltzera, legearen, moralaren eta ordena publikoaren arabera.

Basquevoltk baimena ematen dio erabiltzaileari webgune honetan dagoen informazioa ikusteko, bai eta erreprodukzio pribatuak egiteko ere (deskargatzeko eta biltegiratzeko jarduera soila bere sistema informatikoetan), baldin eta elementuak erabilera pertsonalerako baino ez badira, eta kazetaritzarako soilik erabiltzen badira, betiere, bi kasuetan, haren osotasuna errespetatzen bada eta jatorrizko iturria CICko Web Gune hau izan dela identifikatzen bada. Berariaz debekatuta dago erabilera partzial edo haren izaeraren aurkakoa bada.

Debekatuta dago, aurreko paragrafoan berariaz ezarritako helburuetatik kanpo, Web Gunearen edukia erabiltzea, eta hura banatzea, aldatzea, hirugarrenei lagatzea, bai eta erreprodukzio, eraldaketa edo komunikazio publikoa egitea ere, edozein bitarteko eta teknologia erabiliz. Horretarako, Basquevoltren aldez aurreko eta berariazko baimena behar da, eta testu honen aurkako edozein jarduerak jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubideen arloko araudia urratzen du.

Hala ere, webgune hori erabiltzeko aukera ematen da, baldin eta haren osotasuna errespetatzen bada eta jatorrizko iturria Basquevoltren webgune hau izan dela identifikatzen bada, eta berariaz debekatuta dago haren izaeraren aurkako erabilera partzial edo haren izaeraren aurkakoa bada.

Basquevoltk beretzat gordetzen du bere eskubideak defendatzeko legezko ekintza egokiak egikaritzea.

Publizitatea: web guneak publizitate-edukiak izan ditzake edo babestuta egon daiteke. Iragarleak eta babesleak dira web gunean sartzeko bidalitako materialak kasu bakoitzean aplika daitezkeen legeak eta baimenak betetzen dituela ziurtatzeko ardura duten bakarrak. Webgunearen titularra ez da izango publizitate-edukiek edo babesleek izan ditzaketen akats, zehaztasun falta edo irregulartasunen erantzule. Era berean, ez da erantzule izango publizitate-materialak edo bestelako materialak webguneko erabiltzaileei edo bisitariei eragin diezazkiekeen kalteengatik.

3.- Pasahitzak eta eremu pribatua

Zenbait zerbitzutara sartzeko pasahitz bat bidaltzen zaionean, erabiltzaileak bere erantzukizunpean eduki beharko du, konfidentzialtasun eta sekreturik zorrotzenean, eta arduraz zaindu, erabili eta zaindu beharko du; gainera, berariaz debekatuko da pasahitza hirugarrenei lagatzea, eta erabiltzailearen erantzukizuna izango da, eta, beraz, berari egotz dakizkioke Web Gunearen titularrarentzat eta gainerako erabiltzaileentzat sor daitezkeen ondorio kaltegarriak.

Pasahitza baimenik gabe lapurtu, galdu edo erabili edo atzituz gero, erabiltzaileak berehala jakinarazi beharko dio Basquevoltri, dagozkion neurriak har ditzan, eta erabiltzailearen erantzukizuna izango da bai Basquevoltri bai beste erabiltzaile batzuei sor dakizkiekeen kalteak, berandu jakinaraztearen ondorioz.

Basquevolt ez da inola ere datu pertsonalen inguruan sor daitezkeen gorabeheren erantzule izango, datu horiek sistemetara baimenik gabe sartzearen edo eraso baten ondorio badira, eta, beraz, ezarritako segurtasun-neurriengatik detektatzea ezinezkoa bada, edo erregistratutako erabiltzailearen arretarik ezaren ondorio bada, sarbide-gakoak edo datu pertsonalak zaintzeari dagokionez. 

4.-Segurtasuna

Webgune honetan arrazoizko segurtasun-neurri egokiak hartu ditugu informazioaren konfidentzialtasuna, osotasuna eta eskuragarritasuna datu pertsonalekin bermatzeko. Hala ere, erabiltzaileak jakin behar du Interneteko sistema informatikoen segurtasun-neurriak ez direla guztiz fidagarriak, eta, beraz, ezin dugula bermatu birusik edo erabiltzailearen sistema informatikoetan (softwarea eta hardwarea) edo horietan jasotako dokumentu elektronikoetan eta fitxategietan aldaketak eragin ditzaketen bestelako elementurik ez dagoenik.

5.- Erantzukizuna

a) Orokortasunak

Basquevoltren interesa da webgune horrek ahalik eta eraginkortasun handienarekin funtzionatzea eta sortu den helburua betetzea, baina ez arduratzea webguneak izan ditzakeen akats tipografiko, formal edo numerikoez, ez bertan jasotako informazioaren zehaztasunaz, ez eta funtzionamenduan egon daitezkeen disfuntzio edo anomaliez ere.

Basquevoltk ez du bermatzen webgunea eta zerbitzaria birusik gabe egongo direnik, eta ez du bere gain hartuko webgunera sartzeak edo bertara sartzeko ezintasunak eragindako kalteen erantzukizunik.

Erabiltzaileak webgune hau leialtasunez eta legitimoki erabiltzeko konpromisoa hartzen du, trafikoaren lege eta erabilerekin bat etorriz; era berean, Basquevoltren edo hirugarrenen irudia, interesak edo eskubideak kaltetu ditzakeen edo webgune horren erabilera normala kaltetu, baliogabetu, gainkargatu edo eragotzi dezakeen jokabiderik ez egiteko betebeharra hartzen du.

Basquevoltk beretzat gordetzen du webgune honetan agertzen diren terminoak eta baldintzak aldatzeko eskubidea, bai eta edukiak, informazioak eta abar edozein unetan eta aldez aurretik abisatu gabe zabaltzeko eskubidea ere, eta, beraz, kontsulta hori arrazoizko aldizkakotasunez egitea gomendatzen du, aldaketak gertatzen badira ere. Web orrian sar daitezkeen legezko abisu eta erabilera-baldintza berriak irakurri beharko dituzu. Bestela, ez du erabili eta ez du irispiderik izango, eta ez du erantzukizunik izango Basquevoltk Web Guneko edukietarako sarbidea eteteko eta amaitzeko, ez eta webgunetik emandako zerbitzuetarako ere.

b) Estekak eta hiperestekak

Basquevoltren jabetzako webguneek hirugarrenen beste baliabide edo webgune batzuetarako sarbidea edo esteka erraztu dezakete, gure ustez haien interesekoak direnak edo gure webguneetako zerbitzu batzuk emateko beharrezkoak direnak, baina webgune horiek ez ditugu guk kontrolatzen.

Esteka horien helburua Internet bidez interesatzen zaizkion baliabideak bilatzea izan daiteke.

Hala ere, orri horiek ez dagozkio Basquevoltri, eta ez du edukiak berrikusten, eta, horregatik, ezin da horien erantzule egin, ez eta, hala badagokio, emandako zerbitzuen erantzule ere, baldin eta gune horietan agertzen badira eta/edo eskuragarri badaude, estekatutako orriaren funtzionamenduaren erantzule, orriek egin ditzaketen datuen erabileraren eta tratamenduaren erantzule, egin daitezkeen arau-hausteen erantzule edo, hala badagokio, gerta daitezkeen kalteen erantzule. Horren erabilerak ez du esan nahi lotura dagoenik Basquevoltren eta eduki horien edo

Beraz, Basquevoltk ez du bere gain hartzen estekatutako guneei buruzko inolako erantzukizunik, eta ez du bere gain hartzen haien funtzionamenduaren, horietan ostatatutako eduki eta zerbitzuen edo estekatutako gune horietan eduki daitezkeen loturen gaineko erantzukizunik.

Gomendatzen dizugu legezko abisuak irakurtzea, eta, bereziki, orrialde horietako pribatutasun-politikak, zure datu pertsonalak bertan sartu aurretik, eta zalantzarik izanez gero, gune horiekin zuzenean harremanetan jartzea gomendatzen dizugu, zure pribatutasun-politikei buruzko informazio gehiago lortzeko.

Erabiltzaileak jakiten badu edukiak, zerbitzuak edo estekatutako gune baten bidez garatutako beste edozein jarduera legez kontrakoak edo desegokiak direla, berehala jakinarazi beharko dio Basquevoltri, hark, hala badagokio, egokitzat jotzen dituen neurriak har ditzan.

Berariaz debekatuta dago www.basquevolt.com webguneko orri bat Basquevoltrena ez den beste batean aurkeztea ("framing" izeneko teknikaren bidez edo ondorio berberak edo antzekoak dituen beste edozein teknikaren bidez), bai eta www.basquevolt.com webgunearen bidez zabaldutako edozein eduki beste webgune batean sartzea ere, "In line linking" izeneko teknikaren bidez, edo beste edozein.

Webgune hau erabiltzean, erabiltzaileak dokumentu hau kontu handiz irakurri duela eta bere aholkuak ulertu eta jarraitu dituela uste dugu. Erabiltzailea ez badago ados datuak babesteko politika horrekin edo horren bidez ematen diren aholkuekin, mesedez, ez erabili gure web orria.

6.- Jurisdikzioa eta eskumena

Baldintza hauen interpretazioari buruz edo Web Gune honetako zerbitzuekin zerikusia duen edozein alderdiri buruz gatazkarik edo eztabaidarik izanez gero, aplikatu beharreko jurisdikzioa eta araudia Espainiakoa izango da, eta auzitegi eskudunak, berriz, Gasteizkoak.

Webgune honetako cookiak edukia eta iragarkiak pertsonalizatzeko, sare sozialetan funtzioak eskaintzeko eta trafikoa aztertzeko erabiltzen dira.